Истината, която очакваме да научим окончателно

Този извечен въпрос остава отворен хилядолетия след последния пратеник. От Библията научаваме, че Създателят е заложил желанието за това провиждане дълбоко в човешкото съзнание от самото начало.
Епизод 10/Сезон 02_2020
Автор и водещ: Стойчо Керев
Продуцент: АРК България

Коментари