Girly Problems - Short Hair vs Long Hair

Turn on the Notification Bell 🔔🔔🔔
Subscribe: bit.ly/2NNAeAU
🔔 Watch the NEWEST videos: bggo.info/lstPLDqtgU6wJ9q27deHx-vTa8e08FOV_0Xcq.html
Cartoons: bggo.info/lstPLDqtgU6wJ9q32VbHOuOEDhJ3vRltXoNH6.html
Each girl isn't satisfied with her hair. Girls with short hair want long hair, girls with curly hair want straight hair and vice versa. But what is the best haircut? Let's look what kind of struggles and problems can each hairstyle cause and choose the best one!
Perhaps, it's better to be bald after all...
00:16 CURLY HAIR PROBLEMS
01:49 CURLY GIRL METHOD
02:09 DATE
02:48 LONG HAIR STRUGGLES
02:55 EVERYDAY PROBLEMS
05:14 SHORT HAIR VS LONG HAIR
07:13 CURLY HAIRCUT
08:14 MORNING ROUTINE
10:40 CURLY HAIR TO STRAIGHT HAIR

Music by Epidemic Sound: www.epidemicsound.com/

Коментари

 1. Avocado Couple I Crazy Comics

  Avocado Couple I Crazy Comicsпреди 16 дни

  Straight hair or curly hair?

 2. revan Sadiqov

  revan Sadiqovпреди 4 часа

  @Cutie Cupcakes \ tala mousa/ agh

 3. Erwin king euan lum

  Erwin king euan lumпреди ден

  Hair euan

 4. Mohamed Demdoum

  Mohamed Demdoumпреди 2 дни

  دپغلنس‌ظتنزتغنقح۲ح۲می‌کنی می‌شود ۲۲می‌باشد ۴می‌شود ۴۴

 5. jusmine mae brul

  jusmine mae brulпреди 3 дни

  Curly

 6. H I

  H Iпреди 5 дни

  @zozo star lzxls✳x!d!ok lắm đây cái đó mới biết có nên không dám đi làm rồi nhưng chưa chắc có vấn đề anh ấy là chưa nói lên sự thật thì có vẻ bị khóa vì sao mà không cần chỉnh rồi đấy chứ có nói về chuyện tình cảm này cũng hay lắm đây cái đó mới biết có nên không dám đi làm rồi nhưng chưa chắc có vấn đề ah bác có thấy nó rất hay mà mình không thích điều kiện 👎👎

 7. Елизавета Шевлякова

  Елизавета Шевляковапреди 7 часа

  Straight 👎 or curly haip

 8. gordana nikolic

  gordana nikolicпреди 10 часа

  7.22 Ava give the VERY BAD IDEA

 9. derk derk

  derk derkпреди 13 часа

  Comment me if you hate ava

 10. Jasmine Figueroa

  Jasmine Figueroaпреди 16 часа

  Who notices when the avacodo girl steals the wig and runs out of the room and the pink vegetable or fruit sees that her wig Is gone I repaired!?😱

 11. Jonas Fernández

  Jonas Fernándezпреди 16 часа

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 12. Jonas Fernández

  Jonas Fernándezпреди 16 часа

  😀

 13. Edvan antonio da silva

  Edvan antonio da silvaпреди 19 часа

  espero muito sucesso né se canal

 14. •Ericka chan•

  •Ericka chan•преди 20 часа

  Tonto brocoli

 15. Loreto Esoarza

  Loreto Esoarzaпреди 23 часа

  Saca

 16. Andre Miller

  Andre Millerпреди ден

  Ya sometimes

 17. Балсырга Рахмедова

  Балсырга Рахмедовапреди 2 дни

  A

 18. fernando fonseca

  fernando fonsecaпреди 2 дни

  A. Abacate é muito ciumenta. 😒😒😒

 19. Laura HL

  Laura HLпреди 3 дни

  I hate a little bit AVA!

 20. Erwin king euan lum

  Erwin king euan lumпреди 3 дни

  Mr black Mario vs king dark

 21. Erwin king euan lum

  Erwin king euan lumпреди 3 дни

  Mr black mario

 22. Hector Lopez Torres

  Hector Lopez Torresпреди 3 дни

  Son los mejores haciendo videos

 23. Silvia Coeli Braga Da C ostfa

  Silvia Coeli Braga Da C ostfaпреди 3 дни

  E foco em casa

 24. Ydjing

  Ydjingпреди 3 дни

  Long Hair Commercial (Gachaverse: Long HairstyleZ)

 25. EnzoGamer UK

  EnzoGamer UKпреди 3 часа

  Ariel from the “I Have No Eyes” series!

 26. EnzoGamer UK

  EnzoGamer UKпреди 3 часа

  Ariel liked this comment!

 27. Hasina Akhter

  Hasina Akhterпреди 4 дни

  😁😁😁😁😁😁

 28. Larissa Ruiz Atoche

  Larissa Ruiz Atocheпреди 4 дни

  Bien feo es el tomate

 29. Tig- ggerz-

  Tig- ggerz-преди 5 дни

  Wtf see 12:27 the hair wtf

 30. noor laila

  noor lailaпреди 5 дни

  Ava see like Doraemon

 31. Ignacio Nuñez

  Ignacio Nuñezпреди 5 дни

  En la parte 12:27 cuando le roba la peluca aparece otra :O

 32. Olívia e Tomaz Moura

  Olívia e Tomaz Mouraпреди 5 дни

  Hi the video😍😍😍

 33. Alfredo Pinedo

  Alfredo Pinedoпреди 5 дни

  🍭🍭🍭🍹🥃🍸🍻🍭🍷🍻🍾🥂🍺☕🍴🥄🔪🍭🍺🍻🎂🍬🧂🍯🍼🍻🍼🥄🍑🍊🍓🍇🥝🍓🥝🍈🥥🍅🍋🐞🐬🥝🍈🥥🍋🥥🥝🍈🥦🥕🥒🥬🥕🥑🥕🥑🥕🥬🥕🍄🍠🥦🥕🥑🍋🍆🍋🥝🍠🥥🍈🥒🥜🍄🌽🌽🍋🥦🍄🥬🥒🥑🍠🥞🍄🍔🍔🥚🍖🥩🍖🥚🥙🍖🥖🧀🍖🥦🍠🍠🍋🥝🥬🥜🥦🥦🌽🥦🥕🥒🥕🥦🥒🥕🥦🥕🥒🥒🥕🥦🥦🍗🥖🍔🧀🍔🍖🧀🥞🥐🌰🥖🌰🍗🌰🥯🥞🧀🥞🥚🍳🥚🍳🥪🥚🥪🥔🥪🥪🥚🥫🥚🥫🍤🍕🍣🍕🍣🍗🍕🥖🍕🥘🍕🥘🍲🍜🦞🍲🍣🍲🍤🍲🍣🍜🍛🍣🍛🥡🍲🥫🥪🍟🥞🥚🍗🍛🦞🦞🍛🍲🍛🍣🍤🍛🍡🥗🎂🥮🎂🧂🍧🍯🍨🍪🍨🍪🥧🥧🥧🥧🥧🍨🍰🍨🍰🍨🍮🍧🍡🥮🍮🍧🍰🍨🍢🎂🥮🎂🍰🥧🍧🥧🍧🍦🥧🍭🍮🥮🍰🍧🍢🥮🍙🍚🎂🍚🍯🥧🍜🍲🍣🍤🍩🍿🍺🍭☕🍭🍪🥛🥢🍸🍸🥢🥛🍾🍾🥛🔪🍵🍴🍻🍫🍻🍵🥢🥄🔪🚨🛑🚓🔪🥃🥄🍸🍻🍺🍸🍩🍼🍩🍭🍪🧂🍭🍾🍼

 34. Penha Jorge

  Penha Jorgeпреди 5 дни

  tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.6af41ceec111651bb83f1325fde83dbc&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fULKnZ7hW07rlS%2fgiphy.gif&ehk=X8jYXb%2fTZ466FHWIaaFiL5SRGoCLa9ouz%2bn82TGZtfk%3d tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.6af41ceec111651bb83f1325fde83dbc&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fULKnZ7hW07rlS%2fgiphy.gif&ehk=X8jYXb%2fTZ466FHWIaaFiL5SRGoCLa9ouz%2bn82TGZtfk%3d

 35. Penha Jorge

  Penha Jorgeпреди 5 дни

 36. Penha Jorge

  Penha Jorgeпреди 5 дни

  ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

 37. Markus Svensson

  Markus Svenssonпреди 6 дни

  Knijjijjouj bjäbbig b Jhulliam. Jbiuhuhuhjjjjhjhhuihiuhiuhuhuhuuhjuhugh Ljlkibbuhvugvuhvuhhuhvuhbuhbhub. Åguttfdkfftkyftftyc. Jakt UgftfeereeeeéeeeeeeeeeeBivhbiuhuhyhyhhyyhhyyuhguyguyuhuj?

 38. arkeen dunlap

  arkeen dunlapпреди 6 дни

  I love short hair because its more better to wash 😊

 39. Vanessa Hurtado Quispe

  Vanessa Hurtado Quispeпреди 7 дни

  👍👍👍👍

 40. Валера Коржева

  Валера Коржевапреди 7 дни

  Я одна из Рассии

 41. Carro e Moto dirigir

  Carro e Moto dirigirпреди 7 дни

  Tátátátá

 42. misuke chan

  misuke chanпреди 8 дни

  I love your channel I love you best channel in the world, best video in the world.💟

 43. misuke chan

  misuke chanпреди 8 дни

  I have long hair

 44. Anak Malam

  Anak Malamпреди 8 дни

  Uuur Greht Rhdrwqm Yrhrfwviiìì

 45. rie ya-

  rie ya-преди 8 дни

  あおおに

 46. Jak Rysować

  Jak Rysowaćпреди 8 дни

  Czemu ona szczoteczką do zębów myje włosy XD???

 47. Jak Rysować

  Jak Rysowaćпреди 8 дни

  TU TU TI TI TI TU TU TA TI STI STI TA TA TI TIII UU AA WAAA TIU TIU TIU

 48. Bruna Bia

  Bruna Biaпреди 8 дни

  Verry cool

 49. abraham quiroga

  abraham quirogaпреди 8 дни

  Yo ayer fue ala playa

 50. Rose video is something

  Rose video is somethingпреди 9 дни

  I got long hair

 51. DIELLZA Seferi

  DIELLZA Seferiпреди 9 дни

  Look you to like ⭐🌟🌠

 52. زهرة الحسين

  زهرة الحسينпреди 9 дни

  streamlabs.com/زهرةالحسين/tip

 53. زهرة الحسين

  زهرة الحسينпреди 9 дни

  streamlabs.com/زهرةالحسين/tip

 54. زهرة الحسين

  زهرة الحسينпреди 9 дни

  streamlabs.com/زهرةالحسين/tip

 55. زهرة الحسين

  زهرة الحسينпреди 9 дни

  streamlabs.com/زهرةالحسين/tip

 56. Alfrene Bartolome

  Alfrene Bartolomeпреди 9 дни

  Make Ava pregnat🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

 57. Cookie Cools

  Cookie Coolsпреди 9 дни

  Anyone seeying deku in the thumbnail? No? Ok then

 58. Small Adventures ·

  Small Adventures ·преди 4 дни

  Yes

 59. İsim yok video yok abone çok

  İsim yok video yok abone çokпреди 9 дни

  My brother loves you watching every day

 60. Jisha Sajeesh

  Jisha Sajeeshпреди 10 дни

  Ava is

 61. RAINBOW UNICORNS playing with rania

  RAINBOW UNICORNS playing with raniaпреди 10 дни

  I hate avocado,s EWWWWWWWW😒🍐😵😨

 62. Leticia Alcantara

  Leticia Alcantaraпреди 10 дни

  12:28 la peluca sigue atras

 63. INU JAPON

  INU JAPONпреди 6 дни

  Yo también iba a decir eso

 64. Поліна Колєснікова

  Поліна Колєсніковапреди 10 дни

  Цей мультфільм не чому не уче

 65. Alvin Park

  Alvin Parkпреди 10 дни

  And whats wrong with cado when he's evil faced!? I hate it. But i love the video but its just cado

 66. Alvin Park

  Alvin Parkпреди 10 дни

  Aww its so poor

 67. Ines Urbano

  Ines Urbanoпреди 10 дни

  Valeria

 68. Manal El Aidy

  Manal El Aidyпреди 10 дни

  Yeah without hair

 69. irmãos Silva

  irmãos Silvaпреди 10 дни

  Eu gero comer é sa fruta

 70. Md Anwarul Haque 786

  Md Anwarul Haque 786преди 10 дни

  Ava look beautiful without hair